100. evropská občanská iniciativa Evropské unie hledí do budoucnosti

Vysokorychlostní železnice spojující všechny evropské metropole

Aby bylo cestování rychlejší, pohodlnější a udržitelnější, bude Evropa potřebovat propojit svá hlavní města vysokorychlostní železnicí (HSR). Vysokorychlostní železnice umožňuje vlakům cestovat rychlostí vyšší než 300 km/h, takže doba jízdy vlakem je až o 800 km kratší než autem nebo letadlem. Proto nejen urychlují hospodářský rozvoj, ale také nahrazují lety na krátké vzdálenosti vysokorychlostními vlaky, čímž snižují emise uhlíku a odstraňují nepříjemné a hlučné znečištění z letišť.

Pouze 6 z 27 zemí EU má místní vysokorychlostní železniční spojení a rychlodráhy mezi hlavními městy EU jsou spíše vzácností. Evropa stále zanedbává potenciál rozvoje dálkové infrastruktury HSR. Pozitivní ekonomický efekt výstavby rychlodráhy by se měřil v miliardách eur a snížení uhlíkové stopy EU by se pohybovalo v řádu stovek milionů tun CO2.

Aby bylo možné propojit hlavní města Evropy rychlodráhou, musí země spolupracovat, a proto jsme zahájili evropskou občanskou iniciativu. Podle evropského práva je Evropská komise povinna se zavázat k našemu cíli propojit evropské metropole vysokorychlostní železnicí, pokud shromáždíme alespoň 1 000 000 podpisů občanů EU. Iniciativy se proto účastní mnoho evropských zemí.

Chtěli byste, aby se Evropská komise zavázala k tomuto účelu a určila naši společnou budoucnost? Podpořit tuto evropskou občanskou iniciativu můžete. Klikněte na tlačítko níže a podepište iniciativu.

Co je to evropská občanská iniciativa (ECI)?

Evropská občanská iniciativa (EIO) je mechanismus Evropské unie (EU), jehož cílem je posílit přímou demokracii tím, že umožní „občanům EU přímo se podílet na tvorbě politik EU“, a který byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2007. Tato iniciativa umožňuje jednomu milionu občanů Evropské unie, kteří jsou státními příslušníky alespoň sedmi členských států, přímo vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní akt (zejména směrnici nebo nařízení) v oblasti, v níž mají členské státy přenesenou pravomoc na úrovni EU. Toto právo požádat Komisi o předložení legislativního návrhu staví občany na stejnou úroveň jako Evropský parlament a Evropskou radu, které mají toto právo podle článků 225 a 241 SFEU.

Podepište iniciativu

Podle evropské legislativy je tedy Evropská komise povinna se zavázat k našemu cíli propojit evropské metropole vysokorychlostní železnicí, pokud shromáždíme alespoň 1 000 000 podpisů občanů EU. Přimějte Komisi, aby pracovala pro vás a vaši zemi, pro lépe rozvinutou a pohodlnější Evropu, a podepište tuto iniciativu.

Chcete, aby se Evropská komise k tomuto cíli zavázala a pomohla nám k lepší společné budoucnosti? Podpořte naši evropskou občanskou iniciativu kliknutím na tlačítko níže a podpisem iniciativy. Budete přesměrováni na webové stránky Evropské komise, kde můžete připojit svůj podpis.

7 výhod vysokorychlostní železnice

1. Nejrychlejší způsob cestování

Na vzdálenosti mezi 200 a 800 km poskytuje vysokorychlostní železnice nejrychlejší způsob dopravy. Velké evropské uzly, jako je Paříž a Brusel, na vzdálenost 300 km, jsou díky spojení vysokorychlostní železnicí dosažitelné již za 1:20 hodiny. Stejné vzdálenosti, např. mezi hlavními městy Prahou a Berlínem (350 km), aktuálně ujeté za 4 hodiny, by mohly být dostupné také za 1:30 hodiny, jakmile by byla postavena skutečná Vysokorychlostní železnice. A za stejnou dobu by se dala ujet vzdálenost Praha – Vídeň (330 km).

2. Propojení regionů

Na rozdíl od letadel může vysokorychlostní železnici využít i vlak, který zastavuje každých 200 km. Například zatímco hlavní města Praha a Vídeň mohou být spojeny nepřetržitým vlakem, jiný vlak jezdící po stejné koleji v jiný čas může mít mezizastávku ve velkém městě Brně. v důsledku toho také toto město získá rychlejší přístup, než je v současnosti možné autem, autobusem nebo letadlem.

3. Hospodářský růst a prosperita

Zkrácení doby cestování mezi největšími evropskými městy zvyšuje konkurenční výhody EU. A to nejen mezi hlavními městy: například kromě spojení mezi hlavními městy bez přestávky posiluje ekonomiku těchto regionů také vlak jedoucí po stejné trati v pozdějším čase se zastávkou v několika velkých městech mezi nimi. A v důsledku toho zvyšuje prosperitu svých obyvatel.

4. Nejudržitelnější

Nejšetrnějším způsobem cestování k životnímu prostředí je vysokorychlostní vlak. Mnohé zprávy o emisích z dopravy vylučují „emise ve výšce“, což znamená, že všechny emise nad 3 km nejsou brány v úvahu (a proto jsou ve srovnání nespravedlivě zvýhodněna letadla). Aby britská vláda určila nejekologičtější variantu cestování na základě všech emisí, dokončila průzkum studii která zohledňuje všechny emise: CO2, dusík, ale také „emise ve výšce“. Studie ukazuje, že vysokorychlostní vlaky (Eurostar ve Velké Británii) jsou nejméně znečišťující možností cestování, jak je vidět z grafu.

5. Ulevit letištím

Nepříjemnosti spojené s příliš velkým počtem startujících a přistávajících letadel a nedostatečnou kapacitou letišť lze vyvážit nahrazením letů na krátké vzdálenosti vysokorychlostní železnicí. To vede ke snížení emisí skleníkových plynů, snížení hluku a omezení kapacitních problémů, se kterými se letiště potýkají již řadu let.

6. Méně přetížené silnice

Rozšiřující se evropská populace a rostoucí prosperita vedou k většímu počtu cestujících, a tím i k přetíženým silnicím. Výstavba vysokorychlostních železnic zvyšuje dostupnost železniční dopravy a snižuje tak přetížení silnic.

7. Nejpohodlnější

Vysokorychlostní železnice je nejpohodlnějším dopravním prostředkem. Zatímco cestující v autech, autobusech a letadlech tráví dlouhou cestu na malém a obyčejném sedadle, vysokorychlostní vlak nabízí mnohem více prostoru a umožňuje vám dojít do jídelního vozu nebo se kochat krajinou z okna.

Podepište iniciativu

Přimějte Komisi, aby se zasadila o vaše ambice pro lepší Evropu, a podepište iniciativu. Klikněte na níže uvedený odkaz a budete přesměrováni na webové stránky Evropské komise, kde můžete svůj podpis připojit.