Německo, HSR od roku 1991

Odmítnutí odpovědnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Snažíme se, aby všechny informace byly co nejúplnější, správné, srozumitelné, přesné a aktuální. Společnost High-Speed Rail Nederland však neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku použití zde uvedených informací. Z obsahu těchto webových stránek nelze v žádném případě odvozovat žádná práva ani uplatňovat žádné nároky.