Tyskland, HSR siden 1991

Ansvarsfraskrivelse

Dette websted er blevet udarbejdet med den største omhu. Vi tilstræber, at alle oplysninger er så fuldstændige, korrekte, forståelige, nøjagtige og opdaterede som muligt. High-Speed Rail Nederland er dog ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der måtte opstå som følge af brugen af de heri indeholdte oplysninger. Der kan ikke udledes nogen rettigheder eller på nogen måde gøres krav gældende på grundlag af indholdet af dette websted.