Saksamaa, HSR sinds 1991

Vastutusnõue

See veebisait on koostatud ülima hoolikusega. Meie eesmärk on, et kogu teave oleks võimalikult täielik, korrektne, arusaadav, täpne ja ajakohane. High-Speed Rail Nederland ei vastuta siiski mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis võib tekkida siin esitatud teabe kasutamisest. Käesoleva veebisaidi sisust ei saa tuletada mingeid õigusi ega esitada mingeid nõudeid.