Vācija, HSR sinds 1991

Atruna

Šī tīmekļa vietne ir izstrādāta ar vislielāko rūpību. Mūsu mērķis ir, lai visa informācija būtu pēc iespējas pilnīgāka, pareizāka, saprotamāka, precīzāka un aktuālāka. Tomēr High-Speed Rail Nederland nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šeit sniegto informāciju. No šīs tīmekļa vietnes satura nekādā veidā nevar iegūt nekādas tiesības vai izvirzīt pretenzijas.