100. europejska inicjatywa obywatelska: kolej dużych prędkości

Aby podróżowanie było szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne, Europa będzie musiała połączyć swoje stolice koleją dużych prędkości. Ponieważ KDP umożliwia pociągom poruszanie się z prędkością powyżej 300 km/h, czas przejazdu na dystansie 200 – 800 km staje się szybszy niż pociągiem czy samolotem. Dlatego nie tylko tworzy rozwój gospodarczy, ale także zastępuje loty krótkodystansowe szybkimi pociągami, zmniejszając emisje i zmniejszając uciążliwość lotnisk.

Tylko 6 z 27 krajów UE posiada taką sieć KDP, podczas gdy międzynarodowe połączenia KDP umożliwiające łatwiejsze i bardziej zrównoważone podróże prawie nie istnieją. Aby KDP połączyć stolice Europy, uruchomiliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską. Zgodnie z prawem europejskim Komisja Europejska jest zobowiązana do zaangażowania się w realizację naszego celu, jakim jest połączenie europejskich stolic koleją dużych prędkości, jeśli zbierzemy co najmniej 1 000 000 podpisów obywateli UE. W związku z tym w inicjatywie bierze udział wiele krajów europejskich.

Czy chciałbyś, aby Komisja Europejska zobowiązała się do tego celu i zadecydowała o naszej wspólnej przyszłości? Możesz, wspierając tę europejską inicjatywę obywatelską. Kliknij w przycisk poniżej i podpisz inicjatywę.

Podpisz inicjatywę

Spraw, by Komisja pracowała na rzecz Twoich ambicji na rzecz lepszej Europy i podpisz inicjatywę. Kliknij poniższy przycisk, a zostaniesz przekierowany na stronę internetową Komisji Europejskiej, gdzie możesz złożyć swój podpis.

7 korzyści płynących z kolei dużych prędkości

1. Najszybszy sposób podróżowania

Przy odległościach od 200 do 800 km, kolej dużych prędkości stanowi najszybszy środek transportu. Dzięki połączeniu High-Speed Rail, do dużych europejskich wezłów komunikacyjnych, takich jak Barcelona i Madryt, oddalonych od siebie o 650 km, można dotrzeć w przeciągu 2,5 godziny. Odległości takie jak między Warszawą a Berlinem, które obecnie pokonuje się w 6 godzin mogą stać się dostępne w 2 godziny 15 minut z pomocą kolei dużych prędkości.

2. Łączenie regionów

W przeciwieństwie do samolotów, kolej dużych prędkości może być również wykorzystywana przez pociągi zatrzymujące się co ok. 200 km. Na przykład, podczas gdy stolice Warszawa i Bratysława mogą być połączone pociągiem non-stop, inny pociąg korzystający z tego samego toru w innym czasie może zrobić kilka przystanków pośrednich w dużych miastach, takich jak jak Kraków. To miasto może nawet pełnić funkcję węzła przesiadkowego, w którym pociągi dużych prędkości rozjeżdżają się w różnych kierunkach: z jednej strony w kierunku Bratysławy i Wiednia, az drugiej w kierunku Budapesztu – Bukaresztu – Sofii – Aten. Da to regionowi ogromny impuls gospodarczy i sprawi, że Kraków będzie dostępny szybciej niż jest to obecnie możliwe samochodem, autobusem czy samolotem.

3. Wzrost gospodarczy i dobrobyt

Skrócenie czasu podróży między największymi miastami Europy zwiększa przewagę konkurencyjną UE. Ponadto pociągi, które kursować będą po tym samym torze co kolej dużych prędkości, robiące przystanki w kilku dużych miastach pośrednich, wzmacnią gospodarkę tych regionów. W rezultacie przyczyni się to do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

4. Najbardziej zrównoważony

Jednym z najbardziej ekologicznych sposobów podróżowania jest szybki pociąg. Wiele raportów dotyczących emisji z transportu wyklucza tzw. „emisje na wysokości”, co oznacza, że wszystkie emisje powyżej 3 km nie są brane pod uwagę (a zatem nieuczciwe faworyzowanie samolotów). Aby określić najbardziej ekologiczną opcję podróży w oparciu o wszystkie emisje, rząd brytyjski przeprowadził badania biorąc pod uwagę nie tylko emisje CO2 i azotu, ale także „emisji na wysokości”. Badania dowiodły, że szybkie pociągi (takie jak Eurostar w Wielkiej Brytanii) są zdecydowanie jedną z najbardziej przyjaznych środowisku opcji podróży.

5. Odciążenie lotnisk

Uciążliwość zbyt dużej liczby startujących i lądujących samolotów oraz brak przepustowości na naszych lotniskach można zrównoważyć, zastępując loty krótkodystansowe szybką koleją. Prowadzi to do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia hałasu i ograniczenia problemów z przepustowością, z którymi lotniska borykają się od lat.

6. Mniej zatłoczone drogi

Rosnąca populacja europejska i zwiększony dobrobyt skutkują większą liczbą podróży, a co za tym idzie, zatłoczonymi drogami. Budowa kolei dużych prędkości zwiększa dostępność transportu kolejowego, zmniejszając w rezultacie zatory na drogach.

Wysoki komfort podróży

Kolej dużych prędkości to najwygodniejszy środek transportu. Podczas gdy pasażerowie samochodów, autokarów i samolotów spędzają długą podróż w małym fotelu, szybki pociąg oferuje znacznie więcej miejsca, pozwala przejść do wagonu restauracyjnego lub cieszyć się widokiem różnorodnych europejskich krajobrazów, które mijają jak w filmie.

Podpisz inicjatywę

Zachęć Komisję do działania na rzecz Twoich ambicji dotyczących lepszej Europy i podpisz inicjatywę. Kliknij na poniższy link, a zostaniesz przekierowany na stronę Komisji Europejskiej, aby złożyć swój podpis.