100. europejska inicjatywa obywatelska: kolej dużych prędkości

Szybka kolej łącząca wszystkie europejskie stolice

Aby podróżowanie stało się szybsze, wygodniejsze i bardziej zrównoważone, Europa będzie musiała połączyć swoje stolice koleją dużych prędkości (HSR). Kolej dużych prędkości pozwala pociągom podróżować z prędkością przekraczającą 300 km/h, dzięki czemu czas podróży pociągiem jest do 800 km krótszy niż samochodem czy samolotem. Dlatego nie tylko przyspieszają rozwój gospodarczy, ale także zastępują loty krótkodystansowe szybkimi pociągami, w konsekwencji zmniejszając emisję dwutlenku węgla i eliminując uciążliwości i hałas z lotnisk.

Tylko 6 z 27 krajów UE ma lokalne połączenia kolejowe dużych prędkości, a HSR między stolicami UE jest raczej rzadkością. Europa nadal zaniedbuje potencjał rozwoju dalekobieżnej infrastruktury HSR. Pozytywny efekt ekonomiczny budowy HSR byłby mierzony w miliardach euro, a redukcja śladu węglowego UE byłaby rzędu setek milionów ton CO2.

Aby połączyć stolice Europy za pomocą HSR, kraje muszą współpracować, dlatego uruchomiliśmy Europejską Inicjatywę Obywatelską. Zgodnie z prawem europejskim Komisja Europejska jest zobowiązana do zaangażowania się w realizację naszego celu, jakim jest połączenie europejskich stolic koleją dużych prędkości, jeśli zbierzemy co najmniej 1 000 000 podpisów obywateli UE. W związku z tym wiele krajów europejskich bierze udział w tej inicjatywie.

Czy chciałbyś, aby Komisja Europejska zaangażowała się w ten cel i określiła naszą wspólną przyszłość? Możesz, wspierając tę europejską inicjatywę obywatelską. Kliknij poniższy przycisk i podpisz inicjatywę.

Czym jest europejska inicjatywa obywatelska (EIO)?

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) to mechanizm Unii Europejskiej (UE), który ma na celu wzmocnienie demokracji bezpośredniej poprzez umożliwienie „obywatelom UE bezpośredniego udziału w kształtowaniu polityki UE”, wprowadzony Traktatem z Lizbony w 2007 roku. Inicjatywa umożliwia milionowi obywateli Unii Europejskiej, którzy są obywatelami co najmniej siedmiu państw członkowskich, bezpośrednie wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania aktu prawnego (w szczególności dyrektywy lub rozporządzenia) w dziedzinie, w której państwa członkowskie mają uprawnienia delegowane na szczeblu UE. To prawo do zwrócenia się do Komisji o zainicjowanie wniosku ustawodawczego stawia obywateli na równi z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, które korzystają z tego prawa odpowiednio na mocy art. 225 i 241 TFUE.

Podpisz inicjatywę

Tak więc, zgodnie z prawodawstwem europejskim, Komisja Europejska jest zobowiązana do zaangażowania się w nasz cel połączenia europejskich stolic koleją dużych prędkości, jeśli zbierzemy co najmniej 1 000 000 podpisów obywateli UE. Spraw, aby Komisja pracowała dla Ciebie i Twojego kraju, dla lepiej rozwiniętej i wygodnej Europy i podpisz inicjatywę.

Czy chcesz, aby Komisja Europejska zaangażowała się w realizację tego celu i pomogła w budowaniu naszej lepszej wspólnej przyszłości? Wesprzyj naszą europejską inicjatywę obywatelską, klikając poniższy przycisk i podpisując inicjatywę. Zostaniesz przekierowany na stronę Komisji Europejskiej w celu złożenia podpisu.

7 korzyści płynących z kolei dużych prędkości

1. Najszybszy sposób podróżowania

Przy odległościach od 200 do 800 km, kolej dużych prędkości stanowi najszybszy środek transportu. Dzięki połączeniu High-Speed Rail, do dużych europejskich wezłów komunikacyjnych, takich jak Barcelona i Madryt, oddalonych od siebie o 650 km, można dotrzeć w przeciągu 2,5 godziny. Odległości takie jak między Warszawą a Berlinem, które obecnie pokonuje się w 6 godzin mogą stać się dostępne w 2 godziny 15 minut z pomocą kolei dużych prędkości.

2. Łączenie regionów

W przeciwieństwie do samolotów, kolej dużych prędkości może być również wykorzystywana przez pociągi zatrzymujące się co ok. 200 km. Na przykład, podczas gdy stolice Warszawa i Bratysława mogą być połączone pociągiem non-stop, inny pociąg korzystający z tego samego toru w innym czasie może zrobić kilka przystanków pośrednich w dużych miastach, takich jak Katowice czy Cieszyn. W konsekwencji miasta te zyskają również szybszy dostęp niż obecnie możliwy samochodem, autobusem lub samolotem.

3. Wzrost gospodarczy i dobrobyt

Skrócenie czasu podróży między największymi miastami Europy zwiększa przewagę konkurencyjną UE. Ponadto pociągi, które kursować będą po tym samym torze co kolej dużych prędkości, robiące przystanki w kilku dużych miastach pośrednich, wzmacnią gospodarkę tych regionów. W rezultacie przyczyni się to do podniesienia poziomu życia mieszkańców.

gospodarkę tych regionów. W rezultacie zwiększa to dobrobyt mieszkańców.

4. Najbardziej zrównoważony

Jednym z najbardziej ekologicznych sposobów podróżowania jest szybki pociąg. Wiele raportów dotyczących emisji z transportu wyklucza tzw. „emisje na wysokości”, co oznacza, że wszystkie emisje powyżej 3 km nie są brane pod uwagę (a zatem nieuczciwe faworyzowanie samolotów). Aby określić najbardziej ekologiczną opcję podróży w oparciu o wszystkie emisje, rząd brytyjski przeprowadził badanie biorąc pod uwagę nie tylko emisje CO2 i azotu, ale także „emisji na wysokości”. Badania dowiodły, że szybkie pociągi (takie jak Eurostar w Wielkiej Brytanii) są zdecydowanie jedną z najbardziej przyjaznych środowisku opcji podróży.

 

5. Odciążenie lotnisk

Uciążliwość zbyt dużej liczby startujących i lądujących samolotów oraz brak przepustowości na naszych lotniskach można zrównoważyć, zastępując loty krótkodystansowe szybką koleją. Prowadzi to do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia hałasu i ograniczenia problemów z przepustowością, z którymi lotniska borykają się od lat.

6. Mniej zatłoczone drogi

Rosnąca populacja europejska i zwiększony dobrobyt skutkują większą liczbą podróży, a co za tym idzie, zatłoczonymi drogami. Budowa kolei dużych prędkości zwiększa dostępność transportu kolejowego, zmniejszając w rezultacie zatory na drogach.

7. Wysoki komfort podróżyy

Kolej dużych prędkości jest najwygodniejszym środkiem transportu. Podczas gdy pasażerowie samochodów, autobusów i samolotów spędzają długą podróż w małym i zwykłym fotelu, pociąg dużych prędkości oferuje znacznie więcej miejsca, umożliwiając przejście do wagonu restauracyjnego lub podziwianie krajobrazów przez okno.

Podpisz inicjatywę

Zachęć Komisję do działania na rzecz Twoich ambicji dotyczących lepszej Europy i podpisz inicjatywę. Kliknij na poniższy link, a zostaniesz przekierowany na stronę Komisji Europejskiej, aby złożyć swój podpis.