Niemcy, HSR sinds 1991

Oświadczenie

Niniejsza strona została opracowana z najwyższą starannością. Dążymy do tego, aby wszystkie informacje były jak najbardziej kompletne, poprawne, zrozumiałe, dokładne i aktualne. High-Speed Rail Nederland nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Z treści zawartych na tej stronie internetowej nie można wywodzić żadnych praw ani wysuwać żadnych roszczeń.