Nemecko, HSR od roku 1991

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Snažíme sa, aby všetky informácie boli čo najúplnejšie, najsprávnejšie, najzrozumiteľnejšie, najpresnejšie a najaktuálnejšie. Spoločnosť High-Speed Rail Nederland však nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania informácií uvedených v tomto dokumente. Z obsahu tejto webovej stránky nemožno odvodzovať žiadne práva ani si na ňu uplatňovať akékoľvek nároky.