Tyskland, HSR sedan 1991

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen har sammanställts med största omsorg. Vi strävar efter att all information ska vara så fullständig, korrekt, begriplig, exakt och aktuell som möjligt. High-Speed Rail Nederland är dock inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av användningen av den information som tillhandahålls här. Inga rättigheter kan härledas eller anspråk kan göras på något sätt från innehållet på denna webbplats.