100-ата европейска гражданска инициатива на Европейския съюз е с поглед в бъдещето

Високоскоростни железопътни връзки между всички европейски столици

За да направи пътуването по-бързо, по-удобно и по-екологично, Европа ще трябва да свърже своите столици с високоскоростни железопътни линии (High Speed Railway-HRS). Високоскоростните железопътни линии позволяват на влаковете да се движат със скорости над 300 км/ч, а времето за пътуване на разстояние до 800 км става по-бързо с влак, отколкото с кола или самолет. Следователно те не само спомагат за ускоряване на икономическото развитие, но и заместват полетите на къси разстояния с високоскоростни влакове, намалявайки въглеродните емисии и отстранявайки неудобството и шумовото замърсяване от летищата.
Само 6 от 27 страни в ЕС имат локални високоскоростни железопътни връзки, а HSR между столиците на ЕС са по-скоро рядкост. За разлика от Китай и Япония, които от години изграждат и успешно експлоатират такъв тип транспортни системи, Европейският продължава да неглижира потенциала за развитие на HSR инфраструктурата. Положителният икономически ефект от построяването на HSR ще се измерва в милиарди евро, а намаляването на въглеродния отпечатък на икономиката на съюза би бил от порядъка на стотици милиони тона СО2. Положителния ефект за т.нар. “нови членове” на ЕС като България, Румъния, както и за периферните като Гърция, би бил още по-голям, заради изключително ниската база на развитие, в която се намират в момента.

За да свържем столиците на Европа чрез HSR, ние от фондацията High-Speed Rail Nederland, стартирахме Европейска гражданска инициатива.

Какво е Европейска гражданска инициатива (ЕГИ)

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е механизъм на Европейския съюз (ЕС), който има за цел да повиши пряката демокрация, като даде възможност на „гражданите на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на ЕС“[1], въведен с Договора от Лисабон през 2007 г. Инициативата дава възможност на един милион граждани на Европейския съюз[2], които са граждани на поне седем държави членки, да призоват пряко Европейската комисия да предложи правен акт (по-специално директива или регламент) в област, в която държавите членки са предоставили правомощия на равнище ЕС. Това право да поискат от Комисията да инициира законодателно предложение поставя гражданите на една и съща основа с Европейския парламент и Европейския съвет, които се ползват от това право съответно съгласно членове 225 и 241 от ДФЕС. Комисията притежава правото на инициатива в ЕС[1]. първата регистрирана ЕСИ, Fraternité 2020, беше инициирана на 9 май 2012 г. (Деня на Европа), въпреки че първата представена ЕСИ (но втората регистрирана) беше „Една единна тарифа“.

Така съгласно европейското законодателство Европейската комисия е длъжна да се ангажира с целта ни, да свържем европейските столици чрез високоскоростни влакове, ако съберем най-малко 1 000 000 подписа на граждани на ЕС.

Искате ли Европейската комисия да се ангажира с тази цел и да помогнете за нашето по-добро общо бъдеще? Подкрепете нашата Европейска гражданска инициатива, като кликнете върху бутона по-долу и подпишете инициативата.

Подпишете инициативата

Накарайте Комисията да работи за Вас и вашата страна, за едно по-добре развита и удобна Европа и подпишете инициативата. Кликнете върху бутона по-долу и ще бъдете пренасочени към уебсайта на Европейската комисия, за да поставите своя подпис.

7 най-големи предимства на високоскоростните железопътни връзки

1. Най-бързият начин за пътуване

За разстояния до 800 км високоскоростният влак е най-бързият транспорт. Големи европейски центрове като Барселона и Мадрид, на 650 км, и в момента са свързани с такива влакове и времето за пътуване е само 2,5 часа, сравнено с повече от 5 часа със самолет и друг транспорт от централните части на градовете. Със същата инфраструктура разстоянието от София до Атина, които сега се изминава с влак за повече от 12 часа, ще отнема около 3 часа. До Букурещ и Солун HSR могат да достигат за малко повече от час. Подобно скъсяване на времето за пътуване би направило революция в транспорта на Балканския полуостров, като подпомогне мащабно икономическото развитие на региона.

2. Свързване на регионите

За разлика от самолетите, високоскоростната железница може да се използва и от влакове, който спират дори на всеки 200 км. Например, докато столиците София и Букурещ могат да бъдат свързани чрез влак без спирка, друг влак, използващ същия коловоз в различно време, може да направи междинна спирка в град Плевен или град Русе. Следователно тези градове също ще получат много по-бърза връзка, отколкото е възможно в момента с кола или автобус, още повече като се има предвид липсата дори на завършен магистрален пръстен в Северна България.

3. Икономически растеж и просперитет

Съкращаването на времето за пътуване между най-големите европейски градове подобрява конкурентните предимства на ЕС. И не само между столиците: например, наред с непрекъснатата връзка между столиците, влак, който се движи по същия коловоз в по-късен момент със спирка в няколко големи града между тях, също укрепва икономиката на тези региони. И в резултат на това увеличава благосъстоянието на жителите си.

4. Екологично устойчив

Най-екологичният начин за пътуване е високоскоростният влак. Много доклади за емисиите от транспорта изключват „емисиите на височина“, което означава, че всички емисии на височина над 3 км не се вземат предвид (и следователно несправедливо се облагодетелстват самолетите при сравнението). За да определи най-екологичния вариант за пътуване въз основа на всички емисии, британското правителство е попълнило проучване което взема предвид всички емисии: CO2, азот, но също и „емисии на височина“. Проучването показва, че високоскоростните влакове (Евростар във Великобритания) са най-малко замърсяващият вариант за пътуване, както може да се убедите от графиката.

5. Облекчаване на летищата

Неудобството от твърде многото излитащи и кацащи самолети и липсата на капацитет на летищата може да се балансира чрез замяна на полетите на къси разстояния с високоскоростни железопътни линии. Това води до намаляване на парниковите емисии, намаляване на шума и намаляване на проблемите с капацитета, с които летищата се борят от години.

6. По-малко натоварени пътища

Ръста на европейското население и повишаването на благосъстоянието водят до повече пътувания и съответно до претоварени пътища. Изграждането на високоскоростни железопътни линии прави достъпен по-голям брой железопътни превози, което води до намаляване на задръстванията по пътищата.

7. Най-удобно

Високоскоростната железница е най-удобното средство за пътуване. Докато пътниците в леки автомобили, автобуси и самолети прекарват дългото си пътуване обикновена седалка, високоскоростният влак предлага много повече пространство, позволява ви да отидете пеша до вагона за хранене или да се насладите на пейзажа през прозореца.

Подпишете инициативата

Накарайте Комисията да работи за вашите амбиции за по-добра Европа и подпишете инициативата. Кликнете върху връзката по-долу и ще бъдете пренасочени към уебсайта на Европейската комисия, за да поставите подписа си.