Euroopa Liidu 100. Euroopa kodanikualgatus vaatab tulevikku

Kõiki Euroopa pealinnu ühendav kiirraudtee

Et muuta reisimine kiiremaks, mugavamaks ja jätkusuutlikumaks, peab Euroopa ühendama oma pealinnad kiirraudteega. Kiirraudtee võimaldab rongidel sõita kiirusega üle 300 km/h, mis teeb rongiga sõiduajad kuni 800 km võrra lühemaks kui autoga või lennukiga. Seega ei kiirenda need mitte ainult majandusarengut, vaid asendavad ka lähilennud kiirrongidega, vähendades seega süsinikdioksiidi heitkoguseid ning kõrvaldades lennujaamade häiriva ja mürasaaste.

Ainult 6 ELi 27 riigist on kohalikud kiirraudteeühendused ja ELi pealinnade vahelised kiirraudteeliinid on üsna haruldased. Euroopa jätab jätkuvalt tähelepanuta kaugliinide HSR-infrastruktuuri arendamise potentsiaali. HSR-i ehitamise positiivne majanduslik mõju oleks mõõdetav miljardites eurodes ja ELi süsinikujalajälje vähenemine oleks sadade miljonite tonnide CO2 suurusjärgus.

Selleks, et ühendada Euroopa pealinnad HSR-ühendusega, peavad riigid tegema koostööd, mistõttu oleme käivitanud Euroopa kodanikualgatuse. Euroopa Komisjon on Euroopa õiguse kohaselt kohustatud toetama meie eesmärki ühendada Euroopa pealinnad kiirraudteega, kui me kogume vähemalt 1 000 000 allkirja ELi kodanikelt. Sellest tulenevalt osalevad algatuses paljud Euroopa riigid.

Kas soovite, et Euroopa Komisjon pühenduks sellele eesmärgile ja määraks meie ühise tuleviku? Te saate seda teha, toetades Euroopa kodanikualgatust. Klõpsake alloleval nupul ja allkirjastage algatus.

Mis on Euroopa kodanikualgatus (ECI)?

Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Liidu (EL) mehhanism, mille eesmärk on tugevdada otsedemokraatiat, võimaldades “ELi kodanikel vahetult osaleda ELi poliitika kujundamises”, mis võeti kasutusele Lissaboni lepinguga 2007. aastal. Algatus võimaldab ühel miljonil Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt seitsme liikmesriigi kodanikud, pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole, et ta teeks ettepaneku õigusakti (eelkõige direktiivi või määruse) vastuvõtmiseks valdkonnas, milles liikmesriikidel on ELi tasandil delegeeritud volitused. See õigus paluda komisjonil algatada seadusandlik ettepanek asetab kodanikud samale positsioonile Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkoguga, kellel on see õigus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 225 ja 241 alusel.

Algatuse allkirjastamine

Seega on Euroopa Komisjon vastavalt Euroopa õigusaktidele kohustatud pühenduma meie eesmärgile ühendada Euroopa pealinnad kiirraudteega, kui me kogume vähemalt 1 000 000 allkirja ELi kodanikelt. Pange komisjon tööle teie ja teie riigi heaks, et Euroopa oleks paremini arenenud ja mugavam, ning kirjutage algatusele alla.

Kas soovite, et Euroopa Komisjon pühenduks sellele eesmärgile ja aitaks kaasa meie parema ühise tuleviku nimel? Toetage meie Euroopa kodanikualgatust, klõpsates alloleval nupul ja allkirjastades algatuse. Teid suunatakse Euroopa Komisjoni veebisaidile, et panna oma allkiri.

Kiirraudtee 7 eelist

1. Kiireim viis reisimiseks

200–800 km kaugusel pakub kiirraudtee kiireimat transpordiliiki. Suurtesse Euroopa sõlmpunktidesse, nagu Pariis ja Marseille, mis asuvad 750 km kaugusel, pääseb tänu kiirraudteeühendusele juba 3 tunniga. Samamoodi võiks praegu 12 tunniga läbitav ühendus Tallinnast Varssavisse (1000 km) saada ligipääsetavaks ka 4 tunni pärast, niipea kui ehitatakse tõeline kiirraudtee. Põhja pool Tallinn-Helsingi (80 km) kaugusesse pääseb kiirraudteega 20 minutiga, juhul kui ehitatakse merealune kiirraudtee tunnel, nagu praegu ehitatakse Hamburgi ja Kopenhaageni vahel (Fehmarnbelti tunnel). ) ning Londoni ja Pariisi vahel (La Manche’i tunnel) on juba valmis.

2. Piirkondade ühendamine

Erinevalt lennukitest saab kiirraudteed kasutada ka rongiga, mis teeb peatuse iga 200 km tagant. Näiteks kui Amsterdami ja Kopenhaageni pealinnu saab ühendada peatusteta rongiga, siis teine rong, mis kasutab sama rada eri ajal, võib teha mõned vahepeatused sellistes suurlinnades nagu Groningen, Bremen, Hamburg ja Lübeck. Sellest tulenevalt saavad need linnad ka kiirema juurdepääsu, kui praegu on võimalik auto, bussi või lennukiga.

3. Majanduskasv ja heaolu

Euroopa suurimate linnade vaheliste sõiduaegade lühendamine parandab ELi konkurentsieeliseid. Ja mitte ainult pealinnade vahel: näiteks lisaks peatusteta ühendusele pealinnade vahel tugevdab nende piirkondade majandust ka rong, mis sõidab hiljem samal raudteel ja peatub vahepeal mitmes suures linnas. Ja selle tulemusena suurendab see elanike jõukust.

4. Kõige jätkusuutlikumad

Kõige keskkonnasõbralikum viis reisimiseks on kiirrong. Paljudes transpordist tulenevaid heitkoguseid käsitlevates aruannetes ei võeta arvesse “heitkoguseid kõrgusel”, mis tähendab, et kõiki üle 3 km kõrgusel asuvaid heitkoguseid ei võeta arvesse (ja seega eelistatakse võrdluses ebaõiglaselt õhusõidukeid). Selleks, et teha kindlaks kõige rohelisem reisimisvõimalus kõigi heitkoguste põhjal, on Briti valitsus lõpetanud uuring mis võtab arvesse kõiki heitkoguseid: CO2, lämmastik, aga ka “heitkogused kõrgusel”. Uuring näitab, et kiirrongid (Eurostar Ühendkuningriigis) on kõige vähem saastavam reisimisviis, nagu on näha graafikust.

5. Lennujaamade vabastamine

Liiga paljude lennukite õhkutõusmise ja maandumise ebamugavusi ning lennujaama läbilaskevõime puudumist saab tasakaalustada, asendades lähilennud kiirraudteega. Selle tulemusena vähenevad kasvuhoonegaaside heitkogused, väheneb müra ja vähenevad läbilaskevõime probleemid, millega lennujaamad on aastaid võidelnud.

6. Vähem ülekoormatud teed

Euroopa elanikkonna laienemine ja jõukuse suurenemine toob kaasa rohkem reisimist ja sellest tulenevalt ka ummikute tekkimise teedel. Kiirraudtee ehitamine muudab raudteetranspordi kättesaadavamaks, vähendades selle tulemusel maanteede ülekoormust.

7. Kõige mugavam

Kiirraudtee on kõige mugavam reisimisvahend. Kui autode, busside ja lennukite reisijad veedavad oma pika reisi väikeses ja tavalises istekohas, siis kiirrongis on palju rohkem ruumi, mis võimaldab kõndida söögivagunisse või nautida maastikku läbi akna.

Algatuse allkirjastamine

Pange komisjon tööle oma parema Euroopa nimel ja allkirjastage algatus. Klõpsake alloleval lingil ja teid suunatakse Euroopa Komisjoni veebisaidile, et panna oma allkiri.