Het 100e Europese burgerinitiatief van de Europese Unie kijkt naar de toekomst

Hogesnelheidsspoor dat alle Europese hoofdsteden met elkaar verbindt

Om sneller, comfortabeler en milieuvriendelijker te reizen, moet Europa zijn hoofdsteden middels hogesnelheidsspoor (High-Speed Rail, HSR) met elkaar verbinden. Hogesnelheidstreinen rijden met snelheden van 300 km/u en hoger waardoor afstanden tussen de 200 en 800 km sneller per trein dan met de auto of het vliegtuig bereikbaar zijn. Daarom helpen ze niet alleen de economische ontwikkeling te versnellen, maar vervangen ze ook korteafstandsvluchten door hogesnelheidstreinen, waardoor de koolstofuitstoot afneemt en de overlast en geluidsoverlast van luchthavens verdwijnt.

Slechts 6 van de 27 EU-landen hebben lokale hogesnelheidsverbindingen en HSR tussen EU-hoofdsteden is vrij zeldzaam. Europa blijft het potentieel voor de ontwikkeling van HSR-infrastructuur over lange afstand verwaarlozen. Het positieve economische effect van de aanleg van de HSR zou gemeten worden in miljarden euro’s, en de vermindering van de koolstofvoetafdruk van de economie van de Unie zou in de orde van grootte van honderden miljoenen tonnen CO2 liggen.

Om de hoofdsteden van Europa met elkaar te verbinden via HSR, hebben we een Europees burgerinitiatief gelanceerd. Volgens de Europese wetgeving is de Europese Commissie verplicht om zich in te zetten voor ons doel om de Europese hoofdsteden middels HSR te verbinden als we ten minste 1.000.000 handtekeningen van EU-burgers verzamelen. Veel Europese landen nemen dan ook deel aan het initiatief.

Wilt u dat de Europese Commissie zich hiervoor inzet en onze gemeenschappelijke toekomst bepaalt? Dat kan, door dit Europese burgerinitiatief te steunen. Klik op de knop hieronder en onderteken het initiatief.

Wat is een Europees burgerinitiatief (ECI)?

Het Europees burgerinitiatief (ECI) is een mechanisme van de Europese Unie (EU) dat tot doel heeft de directe democratie te versterken door “EU-burgers in staat te stellen rechtstreeks deel te nemen aan de EU-beleidsvorming”, dat in 2007 werd ingevoerd door het Verdrag van Lissabon. Het initiatief stelt een miljoen burgers van de Europese Unie die onderdaan zijn van ten minste zeven lidstaten in staat om rechtstreeks een beroep te doen op de Europese Commissie om een rechtshandeling voor te stellen (met name een richtlijn of verordening) op een gebied waarop lidstaten gedelegeerde bevoegdheden hebben op EU-niveau. Dit recht om de Commissie te verzoeken een wetgevingsvoorstel in te dienen, plaatst burgers op dezelfde voet als het Europees Parlement en de Europese Raad, die dit recht hebben op grond van respectievelijk artikel 225 en 241 VWEU.

Onderteken het initiatief

Volgens de Europese wetgeving is de Europese Commissie dus verplicht om zich in te zetten voor ons doel om Europese hoofdsteden middels HSR te verbinden als we ten minste 1.000.000 handtekeningen van EU-burgers verzamelen. Laat de Commissie zich inzetten voor jouw ambities, voor een beter ontwikkeld en comfortabeler Europa en onderteken het initiatief.

Wilt je dat de Europese Commissie zich inzet voor dit doel en helpt voor onze betere gemeenschappelijke toekomst? Steun ons Europees burgerinitiatief door op onderstaande knop te klikken en het initiatief te ondertekenen. Je wordt doorgestuurd naar de website van de Europese Commissie om je handtekening te plaatsen.

De 7 voordelen van high-speed rail

1. Snelste manier van reizen

Op afstanden tussen 200 en 800 km is vervoer over high-speed rail de snelste vorm van vervoer. Grote Europese steden als Barcelona en Madrid, een afstand van 650 km, zijn dankzij de hogesnelheidsverbinding al binnen 2,5 uur bereikbaar. Soortgelijke afstanden, bijvoorbeeld tussen de hoofdsteden Amsterdam en Berlijn, worden nu in 6 uur worden afgelegd, maar zouden ook in 2,5 uur bereikbaar kunnen worden zodra er hogesnelheidsspoor wordt aangelegd.

2. Verbinden regio’s

In tegenstelling tot een vliegtuig kan hogesnelheidsspoor ook worden gebruikt door een trein die om de 200 km een stop maakt. Terwijl bijvoorbeeld de hoofdsteden Amsterdam en Kopenhagen kunnen worden verbonden door een non-stoptrein, kan een andere trein die hetzelfde spoor op een ander tijdstip gebruikt enkele tussenstops maken in grote steden als Groningen, Bremen, Hamburg en Lübeck. Daardoor zullen deze steden ook sneller bereikbaar worden dan nu per auto, bus of vliegtuig.

3. Economische groei en welvaart

Het verkorten van de reistijden tussen de grootste steden van Europa verbetert de concurrentievoordelen van de EU. En niet alleen tussen hoofdsteden: naast de non-stop verbinding tussen hoofdsteden, versterkt bijvoorbeeld een trein die op een later tijdstip over hetzelfde spoor rijdt met een tussenstop in verschillende grote steden ook de economie van deze regio’s. En als gevolg daarvan neemt de welvaart van de inwoners toe.

4. Meest duurzaam

De milieuvriendelijkste manier om te reizen is per hogesnelheidstrein. In veel rapporten over emissies door transport worden ‘emissies op hoogte’ buiten beschouwing gelaten, wat betekent dat alle emissies boven 3 km niet worden meegerekend en vliegtuigen in zo’n vergelijking oneerlijk worden bevoordeeld. Om op basis van alle emissies de groenste reisoptie te bepalen, heeft de Britse overheid een studie gedaan die alle uitstoot meerekent: CO2, stikstof, maar ook “emissions at altitude”. Het onderzoek toont aan dat de hogesnelheidstrein (Eurostar in het Verenigd Koninkrijk) de minst vervuilende reisoptie is, zoals je in de grafiek kan zien.

5. Schiphol ontlasten

Het ongemak van te veel opstijgende en landende vliegtuigen en het gebrek aan luchthavencapaciteit kan worden gecompenseerd door korteafstandsvluchten te vervangen door hogesnelheidstreinen. Dit resulteert in minder uitstoot van broeikasgassen, minder lawaai en minder capaciteitsproblemen waar luchthavens al jaren mee worstelen.

6. Overvolle wegen

De groeiende Europese bevolking en de toegenomen welvaart leiden tot meer reizen en daarmee tot overvolle wegen. Door de aanleg van hogesnelheidsspoor komt er meer capaciteit voor spoorvervoer beschikbaar, waardoor de files op de wegen afnemen.

7. Meest comfortabel

Hogesnelheidstreinen zijn de handigste manier van reizen. Terwijl passagiers in auto’s, bussen en vliegtuigen hun lange reis doorbrengen in een kleine en gewone stoel, biedt een hogesnelheidstrein veel meer ruimte, zodat je naar de restauratiewagen kunt lopen of door het raam van het landschap kunt genieten.

Onderteken het initiatief

Laat de Commissie zich inzetten voor jouw ambities voor een beter Europa en onderteken het initiatief. Klik op onderstaande link en je wordt doorgestuurd naar de website van de Europese Commissie om je handtekening te plaatsen.