Eiropas Savienības 100. Eiropas pilsoņu iniciatīva raugās nākotnē

Ātrgaitas dzelzceļš, kas savieno visas Eiropas galvaspilsētas

Lai padarītu ceļošanu ātrāku, ērtāku un ilgtspējīgāku, Eiropai būs jāsavieno tās galvaspilsētas ar ātrgaitas dzelzceļu (HSR). Ātrgaitas dzelzceļš ļauj vilcieniem braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 300 km/h, un ceļojuma laiks ar vilcienu ir līdz pat 800 km īsāks nekā ar automašīnu vai lidmašīnu. Tādējādi tie ne tikai paātrina ekonomikas attīstību, bet arī aizstāj tuvsatiksmes lidojumus ar ātrgaitas vilcieniem, tādējādi samazinot oglekļa emisijas un novēršot lidostu radīto traucējumu un trokšņa piesārņojumu.

Tikai 6 no 27 ES valstīm ir vietējie ātrgaitas dzelzceļa savienojumi, un ātrgaitas ātrgaitas dzelzceļi starp ES galvaspilsētām ir diezgan reti. Eiropa joprojām nevērīgi izturas pret tālsatiksmes ātrgaitas dzelzceļu infrastruktūras attīstības potenciālu. HSR būvniecības pozitīvā ekonomiskā ietekme būtu mērāma miljardos eiro, un ES oglekļa dioksīda emisijas samazinājums būtu mērāmi simtos miljonu tonnu CO2.

Lai savienotu Eiropas galvaspilsētas ar ātrgaitas dzelzceļu, valstīm ir jāsadarbojas, tāpēc mēs esam uzsākuši Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem Eiropas Komisijai ir pienākums atbalstīt mūsu mērķi savienot Eiropas galvaspilsētas ar ātrgaitas dzelzceļu, ja mēs savāksim vismaz 1 000 000 ES pilsoņu parakstu. Tāpēc iniciatīvā piedalās daudzas Eiropas valstis.

Vai jūs vēlētos, lai Eiropas Komisija apņemas īstenot šo mērķi un noteikt mūsu kopējo nākotni? Jūs varat, atbalstot šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas un parakstiet iniciatīvu.

Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI)

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir Eiropas Savienības (ES) mehānisms, kura mērķis ir stiprināt tiešo demokrātiju, dodot iespēju “ES pilsoņiem tieši piedalīties ES politikas veidošanā” un kas ieviests ar Lisabonas līgumu 2007. gadā. Šī iniciatīva dod iespēju vienam miljonam Eiropas Savienības pilsoņu, kas ir vismaz septiņu dalībvalstu pilsoņi, tieši aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu (jo īpaši direktīvu vai regulu) jomā, kurā dalībvalstīm ir deleģētas ES līmeņa pilnvaras. Šīs tiesības lūgt Komisiju ierosināt tiesību akta priekšlikumu pielīdzina pilsoņus Eiropas Parlamentam un Eiropadomei, kuriem šīs tiesības paredzētas attiecīgi LESD 225. un 241. pantā.

Parakstiet iniciatīvu

Tādējādi saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem Eiropas Komisijai ir pienākums atbalstīt mūsu mērķi savienot Eiropas galvaspilsētas ar ātrgaitas dzelzceļu, ja mēs savāksim vismaz 1 000 000 ES pilsoņu parakstu. Piespiediet Komisiju strādāt jūsu un jūsu valsts labā, lai Eiropa kļūtu attīstītāka un ērtāka, un parakstiet iniciatīvu.

Vai vēlaties, lai Eiropas Komisija apņemas sasniegt šo mērķi un palīdzēt mūsu kopējai labākai nākotnei? Atbalstiet mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, noklikšķinot uz zemāk redzamās pogas un parakstot iniciatīvu. Jūs tiksiet novirzīts uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni, lai parakstītos.

7 ātrgaitas dzelzceļa priekšrocības

1. Ātrākais ceļošanas veids

Attālumos no 200 līdz 800 km ātrgaitas dzelzceļš nodrošina ātrāko transporta veidu. Lielos Eiropas mezglus, piemēram, Parīzi un Briseli, kas atrodas 300 km attālumā, jau var sasniegt aptuveni 1:20 stundās, pateicoties tā ātrgaitas dzelzceļa savienojumam. Vienādi attālumi, piemēram, starp galvaspilsētām Rīgu un Viļņu, mazāk nekā 300 km un šobrīd nobraukti 3:30 stundās, varētu kļūt pieejami arī aptuveni 1:20 stundās, tiklīdz būs pieejams ātrgaitas dzelzceļš (ar ātrumu virs 300 km/h) tiktu uzbūvēts. Un tālāk uz rietumiem, no Viļņas līdz Varšavai vēl 2 stundās un no Varšavas līdz Berlīnei tikai 2:15 stundās.

2. Reģionu savienošana

Atšķirībā no lidmašīnām ātrgaitas dzelzceļu var izmantot arī vilciens, kas apstājas ik pēc 200 km. Piemēram, ja galvaspilsētas Rīga – Viļņa – Varšava – Berlīne var savienot ar nepārtrauktu vilcienu, cits vilciens, kas izmanto to pašu sliežu ceļu citā laikā, var veikt dažas starppieturas lielās pilsētās, piemēram, Belostokā, Lodzā un Poznaņā. Līdz ar to arī šīs pilsētas iegūs ātrāku piekļūšanu nekā pašlaik iespējams ar automašīnu, autobusu vai lidmašīnu.

3. Ekonomiskā izaugsme un labklājība

Ceļošanas laika samazināšana starp Eiropas lielākajām pilsētām uzlabo ES konkurētspējas priekšrocības. Un ne tikai starp galvaspilsētām: piemēram, papildus nepārtrauktai satiksmei starp galvaspilsētām vilciens, kas kursē pa tām pašām sliedēm vēlāk ar pieturām vairākās lielās pilsētās starp tām, arī stiprina šo reģionu ekonomiku. Tādējādi tas palielina iedzīvotāju labklājību.

4. Ilgtspējīgākā

Videi visdraudzīgākais veids, kā ceļot, ir ātrgaitas vilciens. Daudzos ziņojumos par transporta radītajām emisijām netiek ņemtas vērā “emisijas augstumā”, kas nozīmē, ka visas emisijas virs 3 km netiek ņemtas vērā (un tādējādi salīdzinājumam tiek netaisnīgi dota priekšroka gaisa kuģiem). Lai noteiktu videi draudzīgāko ceļošanas iespēju, ņemot vērā visas emisijas, Lielbritānijas valdība ir pabeigusi pētījumu kurā ņemtas vērā visas emisijas: CO2, slāpekli, kā arī “emisijas augstumā”. Kā redzams grafikā, pētījums liecina, ka ātrgaitas vilcieni (Eurostar Apvienotajā Karalistē) ir vismazāk piesārņojoša ceļošanas iespēja.

5. Atbrīvo lidostas

Neērtības, ko rada pārāk daudz lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kā arī lidostu kapacitātes trūkums, var līdzsvarot, aizstājot tuvsatiksmes lidojumus ar ātrgaitas dzelzceļu. Tādējādi samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, troksnis un kapacitātes problēmas, ar kurām lidostas ir saskārušās gadiem ilgi.

6. Mazāk noslogoti ceļi

Eiropas iedzīvotāju skaita palielināšanās un labklājības pieaugums veicina vairāk ceļošanu un līdz ar to arī sastrēgumus uz ceļiem. Ātrgaitas dzelzceļa izbūve palielina dzelzceļa transporta pieejamību, tādējādi samazinot sastrēgumus uz ceļiem.

7. Ērtākais

Ātrgaitas dzelzceļš ir ērtākais pārvietošanās veids. Ja automašīnās, autobusos un lidmašīnās pasažieri garu ceļojumu pavada mazā un parastā sēdvietā, tad ātrgaitas vilcienā ir daudz vairāk vietas, un jūs varat aiziet līdz pusdienu vagonam vai baudīt ainavu pa logu.

Parakstiet iniciatīvu

Aiciniet Komisiju strādāt jūsu centienu labākai Eiropai labā un parakstiet iniciatīvu. Noklikšķiniet uz tālāk norādītās saites, un jūs tiksiet novirzīts uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni, lai parakstītos.