100. európska občianska iniciatíva Európskej únie hľadí do budúcnosti

Vysokorýchlostná železnica spájajúca všetky európske hlavné mestá

Aby bolo cestovanie rýchlejšie, pohodlnejšie a udržateľnejšie, Európa bude musieť spojiť svoje hlavné mestá vysokorýchlostnými železnicami (HSR). Vysokorýchlostné železnice umožňujú vlakom cestovať rýchlosťou viac ako 300 km/h, vďaka čomu je čas cesty vlakom až o 800 km kratší ako cestou autom alebo lietadlom. Preto nielen urýchľujú hospodársky rozvoj, ale aj nahrádzajú lety na krátke vzdialenosti vysokorýchlostnými vlakmi, čím znižujú emisie uhlíka a odstraňujú nepríjemné a hlučné znečistenie z letísk.

Len 6 z 27 krajín EÚ má miestne vysokorýchlostné železničné spojenia a medzi hlavnými mestami EÚ sú vysokorýchlostné železnice skôr zriedkavé. Európa naďalej zanedbáva potenciál rozvoja diaľkovej infraštruktúry HSR. Pozitívny ekonomický efekt výstavby rýchlodráhy by sa meral v miliardách eur a zníženie uhlíkovej stopy EÚ by sa pohybovalo v stovkách miliónov ton CO2.

Na prepojenie hlavných miest Európy rýchlodráhou musia krajiny spolupracovať, a preto sme spustili európsku občiansku iniciatívu. Podľa európskeho práva je Európska komisia povinná zaviazať sa k nášmu cieľu spojiť európske hlavné mestá vysokorýchlostnou železnicou, ak zozbierame aspoň 1 000 000 podpisov občanov EÚ. Preto sa na tejto iniciatíve zúčastňuje mnoho európskych krajín.

Chceli by ste, aby sa Európska komisia zaviazala k tomuto cieľu a určila našu spoločnú budúcnosť? Podporou tejto európskej občianskej iniciatívy môžete. Kliknite na tlačidlo nižšie a podpíšte iniciatívu.

Čo je európska občianska iniciatíva (EIO)

Európska občianska iniciatíva (EIO) je mechanizmus Európskej únie (EÚ), ktorého cieľom je posilniť priamu demokraciu tým, že umožní „občanom EÚ priamo sa zúčastňovať na tvorbe politiky EÚ“ a ktorý bol zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2007. Táto iniciatíva umožňuje miliónu občanov Európskej únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi najmenej siedmich členských štátov, priamo vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt (najmä smernicu alebo nariadenie) v oblasti, v ktorej majú členské štáty delegované právomoci na úrovni EÚ. Toto právo požiadať Komisiu o predloženie legislatívneho návrhu stavia občanov na rovnakú úroveň ako Európsky parlament a Európsku radu, ktoré majú toto právo podľa článkov 225 a 241 ZFEÚ.

Podpíšte iniciatívu

Podľa európskej legislatívy je teda Európska komisia povinná zaviazať sa k nášmu cieľu spojiť európske hlavné mestá vysokorýchlostnou železnicou, ak zozbierame aspoň 1 000 000 podpisov občanov EÚ. Prinúťte Komisiu pracovať pre vás a vašu krajinu, pre lepšie rozvinutú a pohodlnú Európu a podpíšte túto iniciatívu.

Chcete, aby sa Európska komisia zaviazala k tomuto cieľu a pomohla nám k lepšej spoločnej budúcnosti? Podporte našu európsku občiansku iniciatívu kliknutím na tlačidlo nižšie a podpísaním iniciatívy. Budete presmerovaní na webovú stránku Európskej komisie, kde môžete svoj podpis umiestniť.

7 výhod vysokorýchlostných železníc

1. Najrýchlejší spôsob cestovania

Vo vzdialenosti od 200 do 800 km poskytuje vysokorýchlostná železnica najrýchlejší spôsob dopravy. Veľké európske uzly ako Barcelona a Madrid, ktoré sú vzdialené 650 km, sú už dostupné za 2,5 hodiny vďaka spojeniu vysokorýchlostnou železnicou. Rovnaké vzdialenosti, napr. medzi hlavnými mestami Bratislavou a Varšavou (600 km), ktoré sú v súčasnosti precestované za 8 hodín, by mohli byť dostupné za menej ako 2,5 hodiny, hneď ako by sa postavila skutočná Vysokorýchlostná železnica. Kým Bratislava – Budapešť (200 km) sa dá dostať za menej ako 1 hodinu a Viedeň za 20 minút.

2. Spájanie regiónov

Na rozdiel od lietadiel môže vysokorýchlostnú železnicu použiť aj vlak, ktorý zastavuje každých 200 km. Napríklad, zatiaľ čo hlavné mestá Bratislava a Varšava môžu byť spojené nepretržitým vlakom, iný vlak využívajúci rovnakú trať v inom čase môže urobiť niekoľko medzizastávok vo veľkých mestách, ako je Žilina a Krakov. V dôsledku toho získajú tieto mestá aj rýchlejšiu dostupnosť autom, autobusom alebo lietadlom, než je v súčasnosti možné.

3. Hospodársky rast a prosperita

Skrátenie času cestovania medzi najväčšími európskymi mestami zvyšuje konkurenčné výhody EÚ. A to nielen medzi hlavnými mestami: napríklad okrem spojenia bez medzipristátia medzi hlavnými mestami posilňuje hospodárstvo týchto regiónov aj vlak, ktorý jazdí po tej istej trati v neskoršom čase a medzitým zastavuje vo viacerých veľkých mestách. V dôsledku toho sa zvyšuje prosperita jeho obyvateľov.

4. Najudržateľnejší

Najšetrnejší spôsob cestovania k životnému prostrediu je vysokorýchlostný vlak. Mnohé správy o emisiách z dopravy vylučujú „emisie vo výške“, čo znamená, že sa nezohľadňujú všetky emisie vo výške nad 3 km (a preto sa v porovnaní nespravodlivo zvýhodňujú lietadlá). S cieľom určiť najekologickejšiu možnosť cestovania na základe všetkých emisií britská vláda dokončila štúdiu ktorá zohľadňuje všetky emisie: CO2, dusík, ale aj „emisie vo výške“. Zo štúdie vyplýva, že vysokorýchlostné vlaky (Eurostar v Spojenom kráľovstve) sú najmenej znečisťujúcou možnosťou cestovania, ako môžete vidieť na grafe.

5. Uvoľnenie letísk

Nepríjemnosti spojené s príliš veľkým počtom štartujúcich a pristávajúcich lietadiel a nedostatočnou kapacitou letísk možno vyvážiť nahradením letov na krátke vzdialenosti vysokorýchlostnou železnicou. Výsledkom je zníženie emisií skleníkových plynov, zníženie hluku a zníženie kapacitných problémov, s ktorými letiská zápasia už roky.

6. Menej preťažené cesty

Rozširujúca sa európska populácia a rastúci blahobyt majú za následok viac cestovania, a teda aj preťažené cesty. Výstavbou vysokorýchlostných železníc sa zvýši dostupnosť železničnej dopravy, čím sa zníži preťaženie ciest.

7. Najpohodlnejšie

Vysokorýchlostná železnica je najpohodlnejší spôsob cestovania. Zatiaľ čo cestujúci v autách, autobusoch a lietadlách trávia dlhú cestu na malom a obyčajnom sedadle, vysokorýchlostný vlak ponúka oveľa viac priestoru, ktorý vám umožní prejsť sa do jedálenského vozňa alebo si vychutnať scenériu cez okno.

Podpíšte iniciatívu

Presvedčte Komisiu, aby pracovala na vašich ambíciách pre lepšiu Európu, a podpíšte iniciatívu. Po kliknutí na nižšie uvedený odkaz budete presmerovaní na webovú stránku Európskej komisie, kde môžete svoj podpis umiestniť.