Η 100ή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ατενίζει το μέλλον

Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας που συνδέει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Για να γίνουν τα ταξίδια ταχύτερα, πιο άνετα και βιώσιμα, η Ευρώπη θα πρέπει να συνδέσει τις πρωτεύουσές της με Σιδηροδρόμους Υψηλών Ταχυτήτων (HSR). Ο Σιδηρόδρομος Υψηλών Ταχυτήτων επιτρέπει στα τρένα να ταξιδεύουν με ταχύτητες άνω των 300 km/h, καθιστώντας τους χρόνους ταξιδιού έως και 800 km μικρότερους με τρένο από ό,τι με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο. Ως εκ τούτου, δεν επιταχύνουν μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντικαθιστούν επίσης τις πτήσεις μικρών αποστάσεων με τρένα υψηλής ταχύτητας, μειώνοντας κατά συνέπεια τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και απομακρύνοντας την οχληρία και την ηχορύπανση από τα αεροδρόμια.

Μόνο 6 από τις 27 χώρες της ΕΕ διαθέτουν τοπικές σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, ενώ οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ είναι μάλλον σπάνιες. Η Ευρώπη εξακολουθεί να παραμελεί τις δυνατότητες ανάπτυξης υποδομών Υπεραστικών Σιδηροδρόμων μεγάλων αποστάσεων. Το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της κατασκευής του HSR θα μετρηθεί σε δισεκατομμύρια ευρώ και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ θα είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων τόνων CO2.

Προκειμένου να συνδεθούν οι πρωτεύουσες της Ευρώπης με το HSR, οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν, και γι’ αυτό έχουμε ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δεσμευτεί για τον στόχο μας να συνδέσουμε τις πρωτεύουσες της Ευρώπης μέσω του σιδηροδρόμου υψηλών ταχυτήτων, εάν συγκεντρώσουμε τουλάχιστον 1.000.000 υπογραφές πολιτών της ΕΕ. Κατά συνέπεια, πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Θα θέλατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί για το σκοπό αυτό και να καθορίσει το κοινό μας μέλλον; Μπορείτε να το κάνετε, υποστηρίζοντας αυτή την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και υπογράψτε την πρωτοβουλία.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, επιτρέποντας στους “πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν άμεσα στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ”, ο οποίος θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007. Η πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπήκοοι τουλάχιστον επτά κρατών μελών να καλέσουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομική πράξη (ιδίως μια οδηγία ή έναν κανονισμό) σε έναν τομέα στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό το δικαίωμα να ζητούν από την Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθετική πρόταση θέτει τους πολίτες στην ίδια θέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα οποία απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα βάσει των άρθρων 225 και 241 της ΣΛΕΕ αντίστοιχα.

Υπογράψτε την πρωτοβουλία

Έτσι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δεσμευτεί για τον στόχο μας να συνδέσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, εάν συγκεντρώσουμε τουλάχιστον 1.000.000 υπογραφές πολιτών της ΕΕ. Κάντε την Επιτροπή να εργαστεί για εσάς και τη χώρα σας, για μια καλύτερα ανεπτυγμένη και άνετη Ευρώπη και υπογράψτε την πρωτοβουλία.

Θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί για αυτόν τον στόχο και να βοηθήσει για το καλύτερο κοινό μας μέλλον; Υποστηρίξτε την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών μας κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί και υπογράφοντας την πρωτοβουλία. Θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τοποθετήσετε την υπογραφή σας.

Τα 7 οφέλη των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας

1. Ο γρηγορότερος τρόπος για να ταξιδέψετε

Για αποστάσεις μεταξύ 200 και 800 km, το τρένο υψηλής ταχύτητας είναι το ταχύτερο μέσο μεταφοράς. Μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα, όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη, σε απόσταση 650χλμ., είναι προσβάσιμα σε μόλις 2,5 ώρες χάρη στη σύνδεση με τρένο υψηλής ταχύτητας. Ίσες αποστάσεις, για παράδειγμα μεταξύ των πρωτευουσών Αθήνας και Σόφιας, οι οποίες καλύπτονται πλέον σε 13 ώρες με το τρένο, μπορούν επίσης να φτάσετε σε 2,5 ώρες μόλις κατασκευαστεί μια πραγματική γραμμή υψηλής ταχύτητας.

2. Σύνδεση των περιφερειών

Σε αντίθεση με τα αεροπλάνα, ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ένα τρένο που κάνει στάση κάθε 200 km. Για παράδειγμα, ενώ οι πρωτεύουσες Αθήνα και Σόφια μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός τρένου χωρίς στάση, ένα άλλο τρένο που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή σε διαφορετική ώρα μπορεί να κάνει μια ενδιάμεση στάση στη μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη. Κατά συνέπεια, αυτή η πόλη θα αποκτήσει επίσης ταχύτερη σύνδεση από ό,τι είναι εφικτό σήμερα με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή αεροπλάνο.

3. Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία

Η μείωση των χρόνων ταξιδιού μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων της Ευρώπης βελτιώνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΕ. Και όχι μόνο μεταξύ των πρωτευουσών: για παράδειγμα, εκτός από τη σύνδεση χωρίς στάση μεταξύ των πρωτευουσών, ένα τρένο που εκτελεί την ίδια διαδρομή σε μεταγενέστερο χρόνο με ενδιάμεση στάση σε πολλές μεγάλες πόλεις ενισχύει επίσης την οικονομία των περιοχών αυτών. Και ως αποτέλεσμα, αυξάνει την ευημερία των κατοίκων της.

4. Πιο βιώσιμη

Ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για να ταξιδέψετε είναι το τρένο υψηλής ταχύτητας. Πολλές εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές από τις μεταφορές δεν περιλαμβάνουν τις “εκπομπές σε ύψος”, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκπομπές πάνω από τα 3 χιλιόμετρα (και επομένως ευνοούνται άδικα τα αεροσκάφη στη σύγκριση). Για να προσδιοριστεί η πιο πράσινη επιλογή μετακίνησης με βάση όλες τις εκπομπές, η βρετανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε μια μελέτη που λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπομπές: CO2, άζωτο, αλλά και “εκπομπές σε υψόμετρο”. Η μελέτη δείχνει ότι τα τρένα υψηλής ταχύτητας (Eurostar στο Ηνωμένο Βασίλειο) είναι η λιγότερο ρυπογόνος επιλογή ταξιδιού, όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα.

5. Ανακουφίστε τα αεροδρόμια

Η ταλαιπωρία από τα πολλά αεροπλάνα που απογειώνονται και προσγειώνονται και η έλλειψη χωρητικότητας των αεροδρομίων μπορούν να εξισορροπηθούν με την αντικατάσταση των πτήσεων μικρών αποστάσεων με σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση του θορύβου και τη μείωση των προβλημάτων χωρητικότητας που αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια εδώ και χρόνια.

6. Λιγότερο συμφορημένοι δρόμοι

Η επέκταση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και η αύξηση της ευημερίας οδηγούν σε περισσότερες μετακινήσεις και, κατά συνέπεια, σε συμφόρηση των δρόμων. Η κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας καθιστά περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές διαθέσιμες, με αποτέλεσμα τη μείωση των οδικών συμφορήσεων.

7. Πιο άνετα

Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας είναι το πιο βολικό μέσο μετακίνησης. Ενώ οι επιβάτες των αυτοκινήτων, των λεωφορείων και των αεροπλάνων περνούν το μακρύ ταξίδι τους σε ένα μικρό και συνηθισμένο κάθισμα, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας προσφέρει πολύ περισσότερο χώρο, επιτρέποντάς σας να περπατήσετε μέχρι το βαγόνι της τραπεζαρίας ή να απολαύσετε το τοπίο από το παράθυρο.

Υπογράψτε την πρωτοβουλία

Βάλτε την Επιτροπή να εργαστεί για τις φιλοδοξίες σας για μια καλύτερη Ευρώπη και υπογράψτε την Πρωτοβουλία. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τοποθετήσετε την υπογραφή σας.