100. evropska državljanska pobuda Evropske unije je usmerjena v prihodnost

Hitra železnica, ki povezuje vsa evropska glavna mesta.

Da bi bilo potovanje hitrejše, udobnejše in bolj trajnostno, bo morala Evropa svoja glavna mesta povezati z železnico za visoke hitrosti (HSR). Z železnico za visoke hitrosti lahko vlaki vozijo s hitrostjo več kot 300 km/h, zato je čas potovanja z vlakom do 800 km krajši kot z avtomobilom ali letalom. Zato ne pospešujejo le gospodarskega razvoja, temveč tudi nadomeščajo lete na kratke razdalje z vlaki za visoke hitrosti, kar posledično zmanjšuje emisije ogljika ter odpravlja motečo in hrupno onesnaženost letališč.

Le šest od 27 držav EU ima lokalne železniške povezave za visoke hitrosti, med glavnimi mesti EU pa so hitre železnice precej redke. Evropa še vedno zanemarja možnosti za razvoj infrastrukture za hitre železnice na dolge razdalje. Pozitivni gospodarski učinek izgradnje hitrih železnic bi se meril v milijardah evrov, zmanjšanje ogljičnega odtisa EU pa bi znašalo več sto milijonov ton CO2.

Da bi evropske prestolnice povezali s hitrimi železnicami, morajo države sodelovati, zato smo sprožili evropsko državljansko pobudo. V skladu z evropsko zakonodajo se mora Evropska komisija zavezati, da bo podprla naš cilj povezati evropske prestolnice z železnico za visoke hitrosti, če bomo zbrali vsaj 1 000 000 podpisov državljanov EU. Zato v pobudi sodelujejo številne evropske države.

Ali želite, da se Evropska komisija zaveže k temu cilju in določi našo skupno prihodnost? Lahko, če podprete to evropsko državljansko pobudo. Kliknite spodnji gumb in podpišite pobudo.

Kaj je evropska državljanska pobuda (ECI)

Evropska državljanska pobuda (ECI) je mehanizem Evropske unije (EU), katerega cilj je okrepiti neposredno demokracijo z omogočanjem “neposrednega sodelovanja državljanov EU pri oblikovanju politik EU” in je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Pobuda omogoča milijonu državljanov Evropske unije, ki so državljani vsaj sedmih držav članic, da neposredno pozovejo Evropsko komisijo, naj predlaga pravni akt (zlasti direktivo ali uredbo) na področju, na katerem imajo države članice prenesena pooblastila na ravni EU. Ta pravica, da od Komisije zahtevajo, naj predloži zakonodajni predlog, državljane izenačuje z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom, ki imata to pravico v skladu s členoma 225 in 241 PDEU.

Podpišite pobudo

V skladu z evropsko zakonodajo se mora Evropska komisija zavezati, da bo podprla naš cilj povezovanja evropskih prestolnic z železnico za visoke hitrosti, če bomo zbrali vsaj 1 000 000 podpisov državljanov EU. Naj Komisija dela za vas in vašo državo, za bolj razvito in udobno Evropo ter podpišite pobudo.

Želite, da se Evropska komisija zaveže k temu cilju in pripomore k naši boljši skupni prihodnosti? Podprite našo evropsko državljansko pobudo s klikom na spodnji gumb in podpisom pobude. Preusmerjeni boste na spletno stran Evropske komisije, kjer boste lahko oddali svoj podpis.

7 prednosti železnice za visoke hitrosti

1. Najhitrejši način potovanja

Na razdaljah med 200 in 800 km je hitra železnica najhitrejši način prevoza. Velika evropska vozlišča, kot sta Barcelona in Madrid, oddaljena 650 km, so zaradi hitre železniške povezave že dosegljiva v 2,5 urah. Manjše razdalje, npr. med Ljubljano in Milanom, ki jih trenutno prevozimo v 6 urah, bi lahko postale dostopne v približno 2:15 urah, ko bi bila zgrajena prava hitra železnica.

2. Povezovanje regij

Za razliko od letal lahko železnico za visoke hitrosti uporablja tudi vlak, ki se ustavi vsakih 200 km. Na primer, medtem ko sta prestolnici Ljubljana in Milano lahko povezani z vlakom brez postanka, lahko drug vlak, ki uporablja isti tir ob drugem času, naredi nekaj vmesnih postankov v velikih mestih, kot sta Benetke in Verona. Posledično bodo tudi ta mesta dobila hitrejši dostop, kot je trenutno mogoč z avtomobilom, avtobusom ali letalom.

3. Gospodarska rast in blaginja

Skrajšanje potovalnega časa med največjimi evropskimi mesti izboljšuje konkurenčne prednosti EU. In ne le med glavnimi mesti: poleg neprekinjene povezave med glavnimi mesti na primer vlak, ki vozi po isti progi kasneje in ima vmes postanek v več velikih mestih, prav tako krepi gospodarstvo teh regij. S tem se povečuje blaginja prebivalcev.

4. Najbolj trajnostni

Najbolj okolju prijazen način potovanja je potovanje z vlakom za visoke hitrosti. Številna poročila o emisijah iz prometa izključujejo “emisije na višini”, kar pomeni, da vse emisije nad 3 km niso upoštevane (in zato v primerjavi nepravično dajejo prednost letalom). Britanska vlada je za določitev najbolj zelene možnosti potovanja glede na vse emisije izvedla raziskavo študijo ki upošteva vse emisije: CO2, dušik in tudi “emisije na višini”. Študija je pokazala, da so hitri vlaki (Eurostar v Združenem kraljestvu) najmanj onesnažujoča možnost potovanja, kot je razvidno iz grafa.

5. Olajšajte letališča

Neprijetnosti zaradi prevelikega števila vzletajočih in pristajalnih letal ter pomanjkanja letaliških zmogljivosti je mogoče nadomestiti z zamenjavo letov na kratke razdalje z železnico za visoke hitrosti. To pomeni manjše emisije toplogrednih plinov, manj hrupa in manj težav z zmogljivostmi, s katerimi se letališča spopadajo že vrsto let.

6. Manj obremenjene ceste

Zaradi naraščajočega evropskega prebivalstva in večje blaginje je več potovanj, zato so ceste preobremenjene. Z izgradnjo hitrih železnic je na voljo več železniškega prometa, zaradi česar se zmanjšajo cestni zastoji.

7. Najbolj udobno

Železnica za visoke hitrosti je najbolj priročno potovalno sredstvo. Medtem ko potniki v avtomobilih, avtobusih in letalih dolgo pot preživijo na majhnem in običajnem sedežu, je na vlaku za visoke hitrosti veliko več prostora, tako da se lahko sprehodite do jedilnega vagona ali uživate v pokrajini skozi okno.

Podpišite pobudo

Spodbudite Komisijo, da se zavzame za vaše ambicije za boljšo Evropo, in podpišite pobudo. Kliknite spodnjo povezavo in preusmerjeni boste na spletno mesto Evropske komisije, kjer lahko oddate svoj podpis.