Euroopan unionin 100. eurooppalainen kansalaisaloite katsoo tulevaisuuteen

Suurnopeusrautatie yhdistää kaikki Euroopan pääkaupungit

Jotta matkustamisesta tulisi nopeampaa, mukavampaa ja kestävämpää, Euroopan on yhdistettävä pääkaupungit suurnopeusjunalla. Suurnopeusjunien avulla junat voivat kulkea yli 300 km/h nopeudella, jolloin matka-aika junalla on jopa 800 km lyhyempi kuin autolla tai lentokoneella. Näin ollen ne eivät ainoastaan kiihdytä talouskehitystä, vaan myös korvaavat lyhyen matkan lennot suurnopeusjunilla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja poistaa lentokenttien aiheuttamat haitat ja melusaasteet.

Vain kuudessa EU:n 27 jäsenvaltiosta on paikallisia suurnopeusjunayhteyksiä, ja suurnopeusjunayhteydet EU:n pääkaupunkien välillä ovat melko harvinaisia. Euroopassa laiminlyödään edelleen suurten etäisyyksien HSR-infrastruktuurin kehittämismahdollisuuksia. HSR:n rakentamisen myönteinen taloudellinen vaikutus mitattaisiin miljardeissa euroissa, ja EU:n hiilijalanjälki pienenisi satojen miljoonien hiilidioksiditonnien verran.

Jotta Euroopan pääkaupungit voitaisiin yhdistää toisiinsa suurten nopeuksien rautatieverkolla, maiden on tehtävä yhteistyötä, ja siksi olemme käynnistäneet eurooppalaisen kansalaisaloitteen. EU:n lainsäädännön mukaan Euroopan komission on sitouduttava tavoitteeseemme yhdistää Euroopan pääkaupungit suurnopeusjunalla, jos keräämme vähintään 1 000 000 allekirjoitusta EU:n kansalaisilta. Monet Euroopan maat ovatkin osallistuneet aloitteeseen.

Haluatteko, että Euroopan komissio sitoutuu tähän tavoitteeseen ja määrittää yhteisen tulevaisuutemme? Sinä voit tukea tätä eurooppalaista kansalaisaloitetta. Klikkaa alla olevaa painiketta ja allekirjoita aloite.

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite (ECI)?

Eurooppalainen kansalaisaloite on Euroopan unionin (EU) mekanismi, jolla pyritään lisäämään suoraa demokratiaa antamalla ”EU:n kansalaisille mahdollisuus osallistua suoraan EU:n poliittiseen päätöksentekoon” ja joka otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella vuonna 2007. Aloitteen ansiosta miljoona Euroopan unionin kansalaista, jotka ovat vähintään seitsemän jäsenvaltion kansalaisia, voi pyytää suoraan Euroopan komissiota ehdottamaan säädöstä (erityisesti direktiiviä tai asetusta) alalla, jolla jäsenvaltioilla on delegoitua toimivaltaa EU:n tasolla. Tämä oikeus pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöehdotus asettaa kansalaiset samaan asemaan kuin Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston, joilla on tämä oikeus SEUT-sopimuksen 225 ja 241 artiklan nojalla.

Allekirjoita aloite

EU:n lainsäädännön mukaan Euroopan komission on siis sitouduttava tavoitteeseemme yhdistää Euroopan pääkaupungit suurnopeusjunalla, jos keräämme vähintään 1 000 000 allekirjoitusta EU:n kansalaisilta. Laita komissio työskentelemään sinun ja maasi hyväksi, kehittyneemmän ja viihtyisämmän Euroopan puolesta ja allekirjoita aloite.

Haluatteko, että Euroopan komissio sitoutuu tähän tavoitteeseen ja auttaa meitä parantamaan yhteistä tulevaisuuttamme? Tue eurooppalaista kansalaisaloitettamme klikkaamalla alla olevaa painiketta ja allekirjoittamalla aloite. Sinut ohjataan Euroopan komission verkkosivustolle, jossa voit antaa allekirjoituksesi.

Suurnopeusjunien 7 etua

1. Nopein tapa matkustaa

200–800 km:n etäisyyksillä suurnopeusjuna tarjoaa nopeimman kulkuvälineen. Suuret eurooppalaiset solmukohdat, kuten Pariisi ja Marseille, jotka ovat 750 km:n päässä, ovat saavutettavissa jo kolmessa tunnissa sen nopean rautatieyhteyden ansiosta. Samat etäisyydet, esim. pääkaupunkien Helsingin ja Vilnan välillä ja tällä hetkellä 10 tunnissa kulkevat, voisivat olla saavutettavissa myös noin 3 tunnissa heti, kun todellinen High-Speed Rail (nopeus yli 300 km/h) rakennettaisiin. Ja edelleen länteen, Vilnasta Varsovaan vielä 2 tunnissa ja Varsovasta Berliiniin vain 2:15 tunnissa.

2. Alueiden yhdistäminen

Toisin kuin lentokoneissa, suurnopeusjunaa voi käyttää myös juna, joka pysähtyy 200 km:n välein. Esimerkiksi kun pääkaupungit Vilna – Varsova – Berliini voidaan yhdistää non-stop-junalla, toinen samaa rataa eri aikaan käyttävä juna voi tehdä muutaman välipysähdyksen suurissa kaupungeissa, kuten Tallinnassa ja Riiassa. Näin ollen nämä kaupungit pääsevät myös nopeammin kuin tällä hetkellä mahdollista autolla, bussilla tai lentokoneella. Jos Helsingin ja Tallinnan välille rakennettaisiin merenalainen tunneli suurnopeusjunatunnelia varten, näihin kaupunkeihin pääsee vain 20 minuutissa.

3. Talouskasvu ja vauraus

Euroopan suurimpien kaupunkien välisten matka-aikojen lyhentäminen parantaa EU:n kilpailuetuja. Eikä vain pääkaupunkien välillä: esimerkiksi pääkaupunkien välisen non-stop-yhteyden lisäksi junan kulkeminen samalla radalla myöhemmin ja pysähtyminen useissa suurissa kaupungeissa välissä vahvistaa myös näiden alueiden taloutta. Ja sen seurauksena se lisää asukkaidensa hyvinvointia.

4. Kestävin

Ympäristöystävällisin tapa matkustaa on suurnopeusjuna. Monissa liikenteen päästöjä koskevissa raporteissa ei oteta huomioon ”korkeuspäästöjä”, mikä tarkoittaa, että kaikkia 3 kilometrin yläpuolella olevia päästöjä ei oteta huomioon (ja siten suositaan epäoikeudenmukaisesti lentokoneita vertailussa). Kaikkien päästöjen perusteella vihreimmän matkustusvaihtoehdon määrittämiseksi Britannian hallitus on tehnyt tutkimuksen jossa otetaan huomioon kaikki päästöt: CO2, typpi, mutta myös ”korkeuspäästöt”. Tutkimus osoittaa, että suurnopeusjunat (Eurostar Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ovat vähiten saastuttava matkustusvaihtoehto, kuten kaaviosta näkyy.

5. Vapauta lentokentät

Liian monien lentokoneiden nousuista ja laskeutumisista aiheutuvia haittoja ja lentokenttäkapasiteetin puutetta voidaan tasapainottaa korvaamalla lyhyen matkan lennot suurnopeusjunilla. Tämä vähentää kasvihuonepäästöjä, vähentää melua ja vähentää kapasiteettiongelmia, joiden kanssa lentoasemat ovat kamppailleet jo vuosia.

6. Vähemmän ruuhkautuneet tiet

Euroopan kasvava väestö ja lisääntynyt vauraus johtavat matkustamisen lisääntymiseen ja siten teiden ruuhkautumiseen. Suurnopeusjunien rakentaminen lisää rautatiekuljetuksia, mikä vähentää tieliikenteen ruuhkia.

7. Mukavin

Suurnopeusjuna on mukavin matkustustapa. Kun henkilöautojen, linja-autojen ja lentokoneiden matkustajat viettävät pitkän matkan pienessä ja tavallisessa istuimessa, suurnopeusjunassa on paljon enemmän tilaa, ja voit kävellä ruokavaunuun tai nauttia maisemista ikkunasta.

Allekirjoita aloite

Pyydä komissiota edistämään tavoitteitasi paremmasta Euroopasta ja allekirjoita aloite. Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin sinut ohjataan Euroopan komission verkkosivustolle, jossa voit antaa allekirjoituksesi.