EU’s 100. europæiske borgerinitiativ ser ind i fremtiden

Højhastighedstog forbinder alle europæiske hovedstæder

For at gøre rejser hurtigere, mere komfortable og bæredygtige er Europa nødt til at forbinde sine hovedstæder med højhastighedstog (HSR). Højhastighedstog gør det muligt for tog at køre med hastigheder på over 300 km/t, hvilket gør rejsetiden op til 800 km kortere med tog end med bil eller fly. Derfor fremskynder de ikke kun den økonomiske udvikling, men erstatter også kortdistanceflyvninger med højhastighedstog, hvilket reducerer CO2-udledningen og fjerner generne og støjforureningen fra lufthavnene.

Kun 6 ud af 27 EU-lande har lokale højhastighedstogforbindelser, og HSR mellem EU’s hovedstæder er ret sjældne. Europa forsømmer fortsat potentialet for udvikling af infrastruktur til højhastighedstog over lange afstande. Den positive økonomiske effekt af bygningen af HSR vil blive målt i milliarder af euro, og reduktionen af EU’s CO2-fodaftryk vil være i størrelsesordenen hundreder af millioner tons CO2.

For at forbinde Europas hovedstæder med højhastighedstog er landene nødt til at arbejde sammen, og derfor har vi lanceret et europæisk borgerinitiativ. I henhold til europæisk lovgivning er Europa-Kommissionen forpligtet til at støtte vores mål om at forbinde Europas hovedstæder med højhastighedstog, hvis vi indsamler mindst 1.000.000 underskrifter fra EU-borgere. Derfor deltager mange europæiske lande i initiativet.

Ønsker du, at Europa-Kommissionen forpligter sig til dette formål og bestemmer vores fælles fremtid? Det kan du gøre ved at støtte dette europæiske borgerinitiativ. Klik på knappen nedenfor og skriv under på initiativet.

Hvad er et europæisk borgerinitiativ (ECI)?

Det Europæiske Borgerinitiativ (ECI) er en mekanisme i Den Europæiske Union (EU), der har til formål at styrke det direkte demokrati ved at gøre det muligt for “EU’s borgere at deltage direkte i EU’s politiske beslutningsproces”, og som blev indført med Lissabontraktaten i 2007. Initiativet giver en million EU-borgere, der er statsborgere i mindst syv medlemsstater, mulighed for direkte at opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå en retsakt (især et direktiv eller en forordning) på et område, hvor medlemsstaterne har uddelegeret beføjelser på EU-plan. Denne ret til at anmode Kommissionen om at fremsætte et lovforslag sidestiller borgerne med Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd, som har denne ret i henhold til henholdsvis artikel 225 og 241 i TEUF.

Underskriv initiativet

I henhold til europæisk lovgivning er Europa-Kommissionen således forpligtet til at støtte vores mål om at forbinde de europæiske hovedstæder med højhastighedstog, hvis vi indsamler mindst 1.000.000 underskrifter fra EU-borgere. Få Kommissionen til at arbejde for dig og dit land, for et bedre udviklet og behageligt Europa, og skriv under på initiativet.

Ønsker du, at Europa-Kommissionen forpligter sig til dette mål og hjælper os til en bedre fælles fremtid? Støt vores europæiske borgerinitiativ ved at klikke på knappen nedenfor og skrive under på initiativet. Du vil blive omdirigeret til Europa-Kommissionens hjemmeside for at sætte din underskrift.

De 7 fordele ved højhastighedstog

1. Den hurtigste måde at rejse på

På afstande mellem 200 og 800 km giver højhastighedstog den hurtigste transportform. Store europæiske knudepunkter som Paris og Marseille, en afstand på 750 km, kan allerede nås inden for 3 timer takket være dens højhastighedstogforbindelse. Lige afstande, f.eks. mellem hovedstæderne København og Amsterdam (800 km), der i øjeblikket er tilbagelagt på 11,5 timer, kan også blive tilgængelige på 3,5 timer, så snart en ægte højhastighedsbane ville blive bygget.

2. Sammenkobling af regioner

I modsætning til fly kan højhastighedstog også anvendes af et tog, der standser hver 200 km. Mens hovedstæderne Amsterdam og København f.eks. kan forbindes med et tog uden stop, kan et andet tog, der kører på samme spor på et andet tidspunkt, gøre et par mellemstop i større byer som Groningen, Bremen, Hamburg og Lübeck. Disse byer vil derfor også få hurtigere adgang til disse byer, end det i dag er muligt med bil, bus eller fly.

3. Økonomisk vækst og velstand

At reducere rejsetiden mellem Europas største byer forbedrer EU’s konkurrencefordele. Og ikke kun mellem hovedstæderne: Ud over den direkte forbindelse mellem hovedstæderne styrker et tog, der kører på det samme spor på et senere tidspunkt med et stop i flere store byer imellem, også økonomien i disse regioner. Og som et resultat heraf øger det indbyggernes velstand.

4. Mest bæredygtige

Den mest miljøvenlige måde at rejse på er med højhastighedstog. Mange rapporter om emissioner fra transport udelukker “emissioner i højden”, hvilket betyder, at alle emissioner over 3 km ikke tages i betragtning (og derfor uretfærdigt favoriserer fly i sammenligningen). For at bestemme den grønneste rejsemulighed baseret på alle emissioner, har den britiske regering gennemført en undersøgelse der tager højde for alle emissioner: CO2, kvælstof, men også “emissioner i højden”. Undersøgelsen viser, at højhastighedstog (Eurostar i Storbritannien) er den mindst forurenende rejsemulighed, som du kan se på grafen.

5. Lindre lufthavne

Ulemperne ved for mange fly, der letter og lander, og manglen på lufthavnskapacitet kan afbalanceres ved at erstatte kortdistanceflyvninger med højhastighedstog. Det resulterer i mindre udledning af drivhusgasser, mindre støj og færre kapacitetsproblemer, som lufthavnene har kæmpet med i årevis.

6. Mindre overbelastede veje

Den voksende europæiske befolkning og den øgede velstand resulterer i flere rejser og dermed i overbelastede veje. Anlæg af højhastighedstog gør mere jernbanetransport tilgængelig, hvilket reducerer trafikpropper på vejene.

7. Mest behagelige

Højhastighedstog er den mest bekvemme måde at rejse på. Mens passagerer i biler, busser og fly tilbringer deres lange rejse i et lille og almindeligt sæde, tilbyder et højhastighedstog meget mere plads, så du kan gå til spisevognen eller nyde landskabet gennem vinduet.

Underskriv initiativet

Få Kommissionen til at arbejde for dine ambitioner om et bedre Europa, og skriv under initiativet. Klik på nedenstående link, og du vil blive sendt videre til Europa-Kommissionens websted, hvor du kan sætte din underskrift.