Il-100 Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tal-Unjoni Ewropea qed tħares lejn il-futur

Ferroviji ta’ veloċità għolja li jgħaqqdu l-kapitali Ewropej kollha

Biex l-ivvjaġġar ikun aktar mgħaġġel, aktar komdu u sostenibbli, l-Ewropa se jkollha bżonn tgħaqqad il-kapitali tagħha mal-Ferrovija ta’ Veloċità Għolja (HSR). Il-Ferrovija ta’ veloċità għolja tippermetti lill-ferroviji jivvjaġġaw b’veloċitajiet ta’ aktar minn 300 km/h, u jagħmlu l-ħinijiet tal-ivvjaġġar sa 800 km iqsar bil-ferrovija milli bil-karozza jew bl-ajruplan. Għalhekk, mhux biss jaċċelleraw l-iżvilupp ekonomiku, iżda wkoll jissostitwixxu titjiriet qosra b’ferroviji ta’ veloċità għolja, u b’hekk inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u jneħħu l-inkonvenjent u t-tniġġis tal-istorbju mill-ajruporti.

6 biss minn 27 pajjiż tal-UE għandhom konnessjonijiet ferrovjarji lokali ta’ veloċità għolja, u l-HSR bejn il-kapitali tal-UE huma pjuttost rari. L-Ewropa tkompli tittraskura l-potenzjal għall-iżvilupp ta’ infrastruttura HSR fuq distanzi twal. L-effett ekonomiku pożittiv tal-kostruzzjoni tal-HSR jitkejjel f’biljuni ta’ euro, u t-tnaqqis tal-marka tal-karbonju tal-UE jkun ta’ madwar mijiet ta’ miljuni ta’ tunnellati ta’ CO2.

Sabiex il-kapitali tal-Ewropa ngħaqqdu permezz tal-HSR, il-pajjiżi jeħtieġ li jaħdmu flimkien, u għalhekk nedejna Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej. Skont il-liġi Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea hija obbligata timpenja ruħha mal-għan tagħna li tgħaqqad il-kapitali tal-Ewropa permezz tal-Ferroviji ta’ Veloċità Għolja jekk niġbru mill-inqas 1,000,000 firma ta’ ċittadini tal-UE. Konsegwentement, ħafna pajjiżi Ewropej qed jipparteċipaw fl-inizjattiva.

Tixtieq li l-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħha għal dan il-għan u tiddetermina l-futur komuni tagħna? Tista’, billi tappoġġja din l-Inizjattiva taċ-Ċittadin Ewropew. Ikklikkja fuq il-buttuna hawn taħt u ffirma l-inizjattiva.

X’inhi Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI)

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) hija mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea (UE) li għandu l-għan li jsaħħaħ id-demokrazija diretta billi jippermetti li “iċ-ċittadini tal-UE jipparteċipaw direttament fit-tfassil tal-politika tal-UE”, introdott mit-Trattat ta’ Lisbona fl-2007. L-inizjattiva tippermetti miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea li huma ċittadini ta’ mill-inqas seba’ Stati Membri biex jitolbu direttament lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att legali (b’mod partikolari direttiva jew regolament) f’qasam li fih l-Istati Membri jkunu ddelegaw setgħat fil- livell tal-UE. Dan id-dritt li tintalab lill-Kummissjoni tagħti bidu għal proposta leġiżlattiva jpoġġi liċ-ċittadini fuq l-istess livell bħall-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew, li jgawdu minn dan id-dritt skont l-Artikoli 225 u 241 tat-TFUE rispettivament.

Iffirma l-inizjattiva

Għalhekk, skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea hija obbligata li timpenja ruħha għall-għan tagħna li tgħaqqad il-kapitali Ewropej bil-ferrovija ta’ veloċità għolja jekk niġbru mill-inqas 1,000,000 firma ta’ ċittadini tal-UE. Agħmel lill-Kummissjoni taħdem għalik u għal pajjiżek, għal Ewropa żviluppata u komda aħjar u ffirma l-inizjattiva.

Trid li l-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħha għal dan l-għan u tgħin għall-futur komuni aħjar tagħna? Appoġġa l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tagħna billi tikklikkja l-buttuna hawn taħt u tiffirma l-inizjattiva. Inti ser tiġi ridirett lejn il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea biex tpoġġi l-firma tiegħek.

Is-7 benefiċċji tal-ferrovija ta ‘veloċità għolja

1. L-iktar mod mgħaġġel biex tivvjaġġa

F’distanzi bejn 200 u 800 km, il-ferrovija ta ‘veloċità għolja tipprovdi l-aktar mod ta’ trasport mgħaġġel. Hubs kbar Ewropej bħal Barċellona u Madrid, distanza ta’ 650 km, diġà jistgħu jintlaħqu fi żmien 2.5 sigħat grazzi għall-konnessjoni Ferrovjarja ta’ Veloċità Għolja tagħha. Distanzi ugwali, eż. bejn il-kapitali Amsterdam – Berlin, li bħalissa qed jivvjaġġaw f’6 sigħat, jistgħu jsiru aċċessibbli f’2.5 sigħat ukoll hekk kif tkun mibnija Ferrovija ta’ Veloċità Għolja vera.

2. Reġjuni li jgħaqqdu

B’differenza mill-ajruplani, il-ferrovija ta ‘veloċità għolja tista’ tintuża wkoll minn ferrovija li tagħmel waqfa kull 200 km. Pereżempju, filwaqt li l-kapitali Amsterdam u Kopenħagen jistgħu jiġu konnessi permezz ta’ ferrovija bla waqfien, ferrovija oħra li tuża l-istess binarju f’ħin differenti tista’ tagħmel ftit waqfiet intermedji fi bliet kbar bħal Groningen, Bremen, Hamburg u Lübeck. Konsegwentement, dawn l-ibliet se jiksbu wkoll aċċess aktar mgħaġġel milli huwa possibbli bħalissa bil-karozza, xarabank jew ajruplan.

3. Tkabbir ekonomiku u prosperità

It-tnaqqis tal-ħinijiet tal-ivvjaġġar bejn l-akbar bliet tal-Ewropa jtejjeb il-vantaġġi kompetittivi tal-UE. U mhux bejn il-kapitali biss: pereżempju, minbarra l-konnessjoni bla waqfien bejn il-kapitali, ferrovija li taħdem fuq l-istess binarju aktar tard b’waqfa f’diversi bliet kbar bejniethom issaħħaħ ukoll l-ekonomija ta’ dawn ir-reġjuni. U bħala riżultat, iżid il-prosperità tar-residenti tagħha.

4. L-aktar sostenibbli

L-aktar mod li jirrispetta l-ambjent biex tivvjaġġa huwa bil-ferrovija ta ‘veloċità għolja. Bosta rapporti dwar l-emissjonijiet mit-trasport jeskludu ’emissjonijiet f’altitudni’, li jfisser li l-emissjonijiet kollha ‘l fuq minn 3 km ma jiġux ikkunsidrati (u għalhekk jiffavorixxu b’mod inġust l-inġenji tal-ajru fit-tqabbil). Biex tiddetermina l-iktar għażla ekoloġika tal-ivvjaġġar ibbażata fuq l-emissjonijiet kollha, il-gvern Brittaniku lesta studju li jqis l-emissjonijiet kollha: CO2, nitroġenu, iżda wkoll “emissjonijiet f’altitudni”. L-istudju juri li l-ferroviji ta’ veloċità għolja (Eurostar fir-Renju Unit) huma l-inqas għażla ta’ vjaġġar li jniġġsu, kif tistgħu taraw mill-graff.

5. Ittaffi l-ajruporti

L-inkonvenjenza ta’ wisq ajruplani li jitilgħu u jinżlu u n-nuqqas ta’ kapaċità tal-ajruport jistgħu jiġu bbilanċjati billi jiġu sostitwiti titjiriet għal distanzi qosra b’ferroviji ta’ veloċità għolja. Dan jirriżulta fi tnaqqis fl-emissjonijiet tas-serra, tnaqqis tal-istorbju u inqas kwistjonijiet ta’ kapaċità li l-ajruporti ilhom iħabtu magħhom għal snin sħaħ.

6. Toroq inqas konġestjonati

Il-popolazzjoni Ewropea li qed tespandi u ż-żieda fil-prosperità jirriżultaw f’aktar vjaġġar, u konsegwentement, f’toroq konġestjonati. Il-kostruzzjoni ta’ ferroviji ta’ veloċità għolja tagħmel aktar trasport ferrovjarju disponibbli, u b’hekk tnaqqas il-konġestjoni tat-toroq.

7. L-aktar komdu

Il-ferrovija ta ‘veloċità għolja hija l-aktar mezz konvenjenti ta’ vjaġġar. Filwaqt li l-passiġġieri fil-karozzi, karozzi tal-linja u ajruplani jqattgħu l-vjaġġ twil tagħhom f’sedil żgħir u ordinarju, ferrovija ta ‘veloċità għolja toffri ħafna aktar spazju, li tippermettilek timxi lejn il-karozza tal-ikel jew tgawdi x-xenarju mit-tieqa.

Iffirma l-inizjattiva

Qiegħed lill-Kummissjoni taħdem għall-ambizzjonijiet tiegħek għal Ewropa aħjar u ffirma l-Inizjattiva. Ikklikkja fuq il-link hawn taħt u tkun ridirett lejn il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea biex tpoġġi l-firma tiegħek.